Woomen
0

GRATIS LEVERING EN RETOUR

 

 

WOOMEN.FR maakt deel uit van REFLEX BLUE

 

 

Maatschappelijke zetel :

Parc d'activités de la Verte Rue
Allée des Prêles 
59270 Bailleul (Belle)
Frankrijk

Vestiging van woomen.fr :

Reflex Blue
Parc d'activités de la Verte Rue
Allée des Prêles 
59270 Bailleul (Belle)
Frankrijk

 

Ondernemingsnummer Reflex Blue  : FR 66 522 043 348
Maatschappelijk kapitaal : € 100.000,00
E-mailadres : information@woomen.fr  

 

Directeur van de publicatie :

 

Arnaud DESCHILDER

Hosting :

OVH
SAS met kapitaal van € 10.000.000,00

Handelsregister : RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00045
Code APE 6202A
BTW nummer : FR 22 424 761 419
Maatschappelijke zetel : 2 rue Kellermann - FR-59100 Roubaix 
Directeur van de publicatie : Octave KLABA

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018 wordt u ervan ingelicht dat REFLEX BLUE overgaat tot de automatische verwerking van uw persoonlijke gegevens, in het bijzonder wanneer u op de website gaat of wanneer u online formulieren invult.

U hebt het recht tot toegang, wijziging, rechtzetting en weglating van persoonlijke gegevens die op u betrekking te hebben. Om dit recht uit te oefenen, dient u zich te adresseren aan:

 Per post : REFLEX BLUE - Woomen.fr, Parc d'activité de la Verte Rue, Allée des Prêles, 59270 Bailleul (Belle), Frankrijk
 Per e-mail : information@woomen.fr
 Per telefoon : 078/38 00 31 van maandag tot vrijdag van 9u30 tot 17u00

U kunt zich ook op elk moment afmelden van de wekelijkse Woomen newsletter door op de daarvoor voorziene link in onze communicatie te klikken.

REFLEX BLUE is de bestemmeling van de persoonlijke gegevens die via het internet worden verzameld. Deze gegevens zijn vertrouwelijk en worden slechts voor interne doeleinden gebruikt. REFLEX BLUE verbindt er zich toe deze gegevens niet over te maken aan derden, behalve aan haar handelspartners.

REFLEX BLUE bepaalt op elk onlineformulier welke velden verplicht en welke velden facultatief in te vullen zijn. U wordt geïnformeerd dat het niet invullen van een verplicht veld voor gevolg heeft dat onze diensten uw bestelling niet zullen kunnen beantwoorden.

De website woomen.fr en elk onderdeel daarvan, zoals, niet limitatief, de teksten, de afbeeldingen, de foto’s, de illustraties en de muziek, zijn, behalve bijzondere vermelding, de exclusieve eigendom van de REFLEX BLUE. Als gevolg daarvan is elke reproductie, voorstelling, of wijziging van de website of van enig onderdeel daarvan, integraal of gedeeltelijk, verboden overeenkomstig de Belgische wettelijke bepalingen, de wetten en reglementen van andere landen en de internationale verdragen.

Linken naar de website woomen.fr kunnen slechts worden uitgevoerd mits schriftelijke en voorafgaande toestemming van de REFLEX BLUE. REFLEX BLUE kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van websites van derden die zouden gelinkt zijn aan de site woomen.fr.

REFLEX BLUE doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat de informatie die beschikbaar wordt gesteld via de website woomen.fr correct is. Zij garandeert evenwel niet dat al deze informatie exact, volledig en up-to-date is en in het algemeen levert zij geen enkel waarborg, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend, betreffende de inhoud van haar website.